Pricacyverklaring

Privacyverklaring 3wolkjes V.O.F

25 mei 2018

Uw privacy is voor 3wolkjes VOF van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent

dat wij:

Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze

privacyverklaring;

Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze

doeleinden.

Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht

toestemming verplicht zijn.

Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij

leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.

Uw rechten respecteren, zoals het recht op toegang, correctie of verwijdering van uw bij ons

verwerkte persoonsgegevens.

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring

leggen we uit wat we bij de webwinkel www.3wolkjes.nl allemaal doen met informatie die we over u te weten

komen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met 3wolkjes VOF.

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen

handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te

laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.

Hiervoor gebruiken wij uw betalingsgegevens, naw-gegevens, nickname, e-mailadres, telefoonnummer en

factuuradres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is

afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Uw account

Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. U moet dan informatie over

uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggen

met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.

Hiervoor gebruiken wij uw nickname, naw-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, factuuradres,

betalingsgegevens en geslacht. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot

u het account opheft.

Wij bewaren deze informatie zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we u makkelijker

kunnen benaderen als dat nodig is bij de webwinkel. U kunt via uw account informatie aanpassen wanneer u

dat wilt.

Reclame

Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

pagina 1 van 3

via social media

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie

gebruiken. Via uw account kunt u dit ook doorgeven.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen

voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als

de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Statistieken

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel

In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze

diensten uw persoonsgegevens.

Cookies

Onze webwinkel gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan

zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij

zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze webwinkel

werken dan niet goed meer.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een

verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen

bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google

diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij

de volgende maatregelen:

Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord- Toegang

tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en een login token- Wij maken

gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en

onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert- Wij houden logs bij van alle

opvragingen van persoonsgegevens

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze webwinkel wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op

de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook

apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons

pagina 2 van 3

opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen

inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben

het laten corrigeren van fouten

het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens

intrekken van toestemming

bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de

verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de

toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

3wolkjes V.O.F
Kraaivenstraat 38-07
5048AB Tilburg

3wolkjes@gmail.com

Tel.  0619245755